Keatsclub de Boer Stiens

Maak kennis

125 jaar KC de Boer groot succes!

donderdag 17 oktober 2019

Het kaatsseizoen is voorbij en daarmee ook het jaar waarin Kaatsclub de Boer uit Stiens haar 125 jarig jubileum mocht vieren. We kunnen terugzien op een druk, maar zeer geslaagd seizoen. Naast de reguliere kaatsagenda en ieder jaar terugkerende Stienzer Keatsdagen was er dit jaar als “extraatje”: het jubileumweekend.

Op de donderdagavond werd er afgetrapt met de officiële receptie. Ruim 100 genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging en na speeches van o.a. de voorzitter, wethouder Hilde Tjeerdema en Johannes Siegersma van de KNKB, werden er volop verhalen verteld uit de oude doos.

De vrijdag was ingeruimd voor de reünie voor (oud)leden en donateurs. In een fantastisch mooi aangeklede feesttent werd gepraat, gegeten, gedronken en bleek “de tijd” te kort. Er moest namelijk op tijd gestart worden met het klapstuk van het weekend: Twa Striid, een revue over vier generaties buorkjen, keatsen en (kroech)libben in Stiens, opgevoerd door leden van KC de Boer. Het bleek een daverend succes. Voor een gevulde tent met ruim 450 bezoekers, stortten de spelers zich vol overgave op het toneel. Dit werd gewaardeerd met een staande ovatie van het publiek. Na afloop konden de voetjes van de vloer met muziek van Sytze Hayma.

Onze dank gaat uit naar alle instanties, die het financieel mede mogelijk hebben gemaakt dit weekend tot een succes te brengen:

Plaatselijk Belang Stiens, Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel, Boelstra-Olivier stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

’s Avonds laat, ’s ochtend paraat! Zo werd de laatste “jubileum dag” begonnen, ingeluid met een fikse hagelbui. Het mocht de pret niet drukken. Er werd volop gekaatst in de speciale shirtjes met opdruk “125 jaar KC de Boer”, beschikbaar gesteld door Freerk de Vries en onze ereleden en leden van verdienste. De prijzen, schitterende metalen telegrafen, waren mede mogelijk gemaakt door Oreel uit Hallum. Een nazit opgeluisterd met het “Rad van Fortuin” sloot een zeer geslaagd weekend af.

Kaatsen heeft een zeer lange traditie, zo ook de afgelopen 125 jaar in Stiens. Bent u nieuwsgierig naar onze vereniging KC de Boer, de kaatssport of de Stienzer Keatsdagen, schroom niet en kom gerust eens naar het kaatsveld. Als leden zijn we graag bereid u verder mee te nemen in de beleving van het kaatsen bij KC de Boer in Stiens.

Keatsclub de Boer | Stiens