Keatsclub de Boer Stiens

Maak kennis

Jeugd

In de maanden maart tot en met begin september organiseert de Jeugdcommissie diverse ledenpartijen en andere activiteiten voor de jeugdleden van KC de Boer.

Een aantal taken besteedt de Jeugdcommissie uit aan:

  • Trainingscoördinator: organisatie rondom trainingen
  • Technische Commissie: selectie van de jeugdleden die uit mogen komen voor Kc de Boer bij afdelingspartijen (federatie en KNKB). Dit zijn speciale wedstrijden waarbij dorpen tegen elkaar kaatsen.
  • Competitieleider: loting tijdens competitiekaatsen

In het clubblad De Fjirde Maat (maaitiid/voorjaar) staat vermeld wie zitting hebben in de Jeugdcommissie en welke personen voor de andere taken aangesteld zijn. Vragen over jeugdzaken? Mail dan naar jeugd@kc-deboer.nl. Uw kind afmelden vlak voor de wedstrijd (wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheid)? Ook dat kan per mail. De Jeugdcommissie checkt altijd de mail bij aanvang van de wedstrijd.

N.B. In verband met feestdagen en vakantie valt een aantal trainingen uit. Deze data worden vermeld in de nieuwsbrieven die de leden per mail ontvangen.

Lees hier alles over:
Trainingen jeugd
Categorieën en minimale opslagafstanden jeugd
Opgave wedstrijden jeugd
Kaatshandschoen jeugd

Aanmelden nieuw lid

Keatsclub de Boer | Stiens