Keatsclub de Boer Stiens

Maak kennis

Aanmelden of opzeggen

Aanmelden
Aanmelding van nieuwe leden kan bij ieder bestuurslid, de competitieleider of via onderstaand formulier genaamd ‘aanmeldingsformulier voor nieuwe leden’

Opzeggen
Opzegging voor 1 januari bij de ledenadministratie
Tineke Jansma tel. 058 257 2590
E-mail: trjansmabouma@hotmail.com

Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Keatsclub de Boer | Stiens