Keatsclub de Boer Stiens

Maak kennis

Aanmelden of opzeggen

Aanmelden
Aanmelding van nieuwe leden kan bij ieder bestuurslid, de competitieleider of via onderstaand formulier genaamd ‘aanmeldingsformulier voor nieuwe leden’

Opzeggen
Opzegging voor 1 november bij de ledenadministratie. Dit kan door een mail te sturen naar bestuur@kc-deboer.nl. Leden die zich na de peildatum van de KNBK afmelden worden per het volgende jaar uitgeschreven en moeten de contributie voor het lopende jaar nog voldoen.

Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Keatsclub de Boer | Stiens