Keatsclub de Boer Stiens

Maak kennis

Media en berichtgeving

Clubblad De Fjirde Maat

Jaarlijks verschijnt er 1x per jaar in april het clubblad De Fjirde Maat. Dit is een vind je alle informatie die voor het komende kaatsseizoen. De Fjirde Maat heeft een oplage van 450x en wordt bezorgd bij leden, subsidianten en sponsoren. Kopij voor de Fjirde Maat kunt u inleveren via: info@kc-deboer.nl

Nieuwsbrief

Via een periodieke nieuwsbrief worden leden, subsidianten nog van nieuwspunten op de hoogte gehouden. Heeft u klein actueel nieuws dan kunt u dit mailen naar: info@kc-deboer.nl

Facebook

Via Social Media zullen de uitslagen van ledenpartijen bekend worden gemaakt en overige nieuwswaardigheden.

Keatsclub de Boer | Stiens